Gezondheidscentrum Waalre

Zorg / Waalre

Locatie

Waalre

Opdrachtgever

GHC Waalre

Oplevering

2021

Fase

Uitvoering

Beusen Architecten | Architect voor zorg

Deze ontwerpopdracht is in 2016 gestart met een onderzoeksopdracht naar een bestaand gebouw in het centrum van Waalre om te onderzoeken of dit te verbouwen zou zijn naar een gezondheidscentrum voor huisartsen en apotheek. Uiteindelijk wilde de gemeente Waalre niet meewerken met de functiewijziging omdat deze niet passend werd bevonden in de centrumvisie.
De gemeente heeft een locatie aangewezen waar zij aan de mogelijke verwezenlijking van een gezondheidscentrum wel zou willen meewerken. Dat ligt aan de Meester Slootsweg, tegenover de nieuwe brede school en naast de sporthal en de begraafplaats.
Op die locatie is het mogelijk om naast huisartsen en apotheek ook ruimte te bieden aan een breed scala aan 1e lijns zorg. Fysiotherapie, psychologie, logopedie en haptonomie krijgen onderdak in het nieuwe gezondheidscentrum.
Het is een compact gebouw geworden in 2 bouwlagen. Gezien de ligging op het terrein is extra aandacht besteed aan de gevels die aan de Meester Slootsweg zijn gelegen. De entree van het gebouw is immers gelegen aan het parkeerterrein. Aan de Meester Slootsweg presenteert het gebouw zich aan de bezoeker. Dat heeft geresulteerd in grote gevelopeningen voor fysiotherapie en apotheek. Deze zijn beiden gelegen op de begane grond.
De entree is duidelijk vormgegeven door een grote glaspartij en een luifel zodat er geen misverstand kan bestaan waar de bezoeker het gebouw kan betreden.
Voor een gezondheidscentrum is het heel belangrijk dat de bezoeker makkelijk zijn of haar weg weet te vinden. Dat is terug te zien in de looproutes in het gebouw en de daglichttoetreding in de algemene ruimten zoals gangen en trappartijen.
Het gebouw moet voldoen aan hoge duurzaamheidseisen die de gemeente Waalre stelt aan ontwikkelingen waar zij medewerking aan moet verlenen in verband met bestemmingsplanwijzigingen. Dat heeft consequenties voor materiaaltoepassingen en gebouwinstallaties.
Het gebouw wordt aan de buitenzijde gekenmerkt door de toepassing van een lichte, genuanceerde baksteen in combinatie met houten betimmeringen. De eenvoudige gevelopzet wordt op een aantal plekken verbijzonderd door de toepassing van grote gevelopeningen, kozijnkaders en geperforeerde luifels.

Bekijk hier al onze zorg projecten