Werkwijze

Beusen Architecten, de werkwijze

Een goede architect moet, naast het hebben van een grote passie voor het vak, vooral goed kunnen luisteren. Luisteren naar de echte wensen van de klant. Die wensen vertalen wij zo snel mogelijk in een 3 dimensionaal model, zodat opdrachtgever en architect vanaf het allereerste ontwerp samen over dezelfde informatie beschikken. Alleen op die manier kun je samen wensen en dromen in beelden omzetten. Architect en opdrachtgever zijn volwaardige partners.

Het ontwerpproces is een interactief proces en valt te omschrijven als een reis naar het onbekende.


Beusen Architecten,

de architect voor woonhuizen

Moderne, eigentijdse architectuur wordt ingezet als idioom voor het ontwerpen van woonhuizen, waarbij de context een hele belangrijke rol speelt. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Niet als dogma maar als een vanzelfsprekendheid. Nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied worden op de voet gevolgd. We werken met aandacht voor het detail, maar we werken ook met aandacht voor het budget van de opdrachtgever.

Bekijk onze projecten met woonhuizen

de architect voor woonhuis verbouwingen

Bij verbouwingen gaan we als architecten op zoek naar de intrinsieke kwaliteiten van een woonhuis. Om van daaruit te werken naar een invulling van het programma van eisen. Samenvoegen van oude en nieuwe kwaliteiten is een spannend proces, waarin de uitkomst dikwijls meer is dan de som der delen. Waar we bij nieuwbouw veelal beginnen vanuit een architectonisch idioom, beginnen we bij verbouwingen met het zoeken naar niet benutte mogelijkheden.

Bekijk onze projecten woonhuis verbouwingen

de architect voor grondgebonden woningen

Bij woningbouwplannen heb je als architect graag te maken met beeldkwaliteitsplannen. Het is zaak om als architect op een inventieve wijze invulling te geven aan die beeldkwaliteit. Een uitbreidingsplan is geslaagd als de deelnemende architecten ieder op een eigen wijze de beeldkwaliteit weten te vertalen in concrete plannen. Beusen architecten wordt veelal ingeschakeld als de beeldkwaliteit vraagt om moderne architectuur of een eigentijdse vertaling van een historische onderlegger.

Bekijk onze projecten met grondgebonden woningen

de architect voor appartementen

Appartementengebouwen vinden we vaak terug in complexe stedenbouwkundige settings. De omgeving speelt een belangrijke rol in het ontwerp. Immers daar waar in hoge dichtheid wordt gewoond, liggen veel uitdagingen. Privacy, parkeren, bezonning, beschaduwing, uitzicht, zijn belangrijke zaken die dan voorbij komen. Inpassen is leidend.  We doen dit met eigenwijze en contrasterende moderne architectuur, maar wel altijd met respect voor de directe omgeving.

Bekijk onze projecten met appartementen

de architect voor de gezondheidszorg

Gezondheidscentra voor de 1e lijnsgezondheidszorg zijn een belangrijke pijler onder de algemene gezondheidszorg in Nederland. Door goede huisvesting te bieden aan huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten en andere instellingen uit de 1e lijn kunnen deze betere zorg verlenen, doordat ze samen onder één dak werken. Als architect ben je vooral bezig om dat samen onder één dak zodanig vorm te geven, dat de samenwerking optimaal kan verlopen. Natuurlijk spelen thema’s als bereikbaarheid, uitstraling en situering daarnaast een belangrijke rol.

Bekijk onze projecten voor gezondheidszorg

de architect voor onderwijs

Elke school hecht waarde aan haar eigen herkenbaarheid. In eerste instantie natuurlijk op de wijze waarop het onderwijs is ingericht. Een goed ontworpen school kan die onderwijsvisie versterken. Beusen Architecten heeft scholen ontworpen voor primair onderwijs en middelbaar onderwijs. Dat zijn veelal complexe verbouwingen van schoolgebouwen die niet meer als passend werden ervaren voor de wijze waarop de schoolleiding het onderwijs wilde invullen.

Heel goed luisteren is essentieel om tot de kern van de zaak te komen. Werken met beperkte budgetten vereist een grote inventiviteit en leidt dikwijls tot verrassende resultaten.

Bekijk onze projecten voor onderwijs

de architect voor detailhandel

Binnen de detailhandel zijn er natuurlijk grote verschillen. Het verschilt of we voor een schoenwinkel of een parfumerie een ontwerp maken of voor een supermarktketen. De verschillen zijn er in omvang en complexiteit. Maar er zijn ook overeenkomsten. Het gaat om herkenbaarheid en toegankelijkheid en natuurlijk gaat het om context.

Architectuur is een heel sterk middel om bij te dragen aan herkenbaarheid. Dat geldt voor de supermarkten die we hebben ontworpen, maar het geldt evengoed voor de winkels met uiteenlopende producten. In de detailhandel is de logistiek van producten en klanten een belangriijk ontwerpitem.

Bekijk onze projecten voor detailhandel

de architect voor hotels

De hotelwereld is een wereld op zich. Uitstraling naar buiten toe is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is de uitstraling van het interieur. Bij een aantal hotels hebben we als architectenbureau een bijdrage mogen leveren aan de uitbreiding van bestaande gebouwen. De architectuur levert een belangrijke bijdrage aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de hotels.

Bekijk onze projecten voor hotels

de architect voor kantoren

Kantoren zijn in het verleden te vaak gemaakt met een standaard opzet. Dat is in een tijd dat elke organisatie nadenkt over de wijze waarop ze wil werken niet meer de meest geëigende opzet. Als de gebruiker de initiatiefnemer is, zijn we als architecten bezig om de organisatie mede vorm te geven, dat geeft de grootste kans op succes. En natuurlijk is flexibiliteit naar de toekomst een randvoorwaarde die meegenomen wordt in het ontwerpproces. Dat is tevens onderdeel van het duurzaamheidsthema.

Bekijk onze projecten voor kantoren

de architect voor bedrijven

Bedrijfsgebouwen zijn net zo uiteenlopend in typologie als er uiteenlopende bedrijven zijn. Productiebedrijven, showrooms, bedrijfshallen, allen vragen om een architectonische vertaling van een programma van eisen. De situering speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast is elk bedrijf op zoek naar een uitstraling die past bij het bedrijf. Budget en ambitie moeten op elkaar worden afgestemd. Dat is een spannend krachtenveld waarin de architect het een met het ander moet verbinden.

Bekijk onze projecten voor bedrijven

 

Contact met Beusen Architecten

Beusen Architecten helpt u graag verder met vragen, informatie of een offerte aanvraag.

Neem contact met ons op