Customer Experience Center Remeha Apeldoorn

Bedrijven / Apeldoorn

Locatie

Marchantstraat Apeldoorn

Opdrachtgever

BDR Thermea Group

Oplevering

2021

Fase

Definitief Ontwerp

Beusen Architecten | Architect voor bedrijven

Op het terrein waar Remeha al 75 jaar gevestigd is wordt een gebouw gerealiseerd waarin de BDR Thermea Groep zich kan presenteren aan de buitenwereld. Het gebouw moet ruimte bieden aan een opleidingscentrum, vergaderfaciliteiten, een auditorium, educatie, een showroom en een bedrijfsrestaurant. Daarnaast komt onder het gebouw een half verdiepte parkeergarage. Het gebouw vormt tevens de nieuwe toegang voor alle bezoekers.
Beusen Architecten is gevraagd om mee te doen aan een meervoudige architectenopdracht, waarbij meerdere architectenbureaus een ontwerp maken op basis van een door opdrachtgever aangeleverd programma van eisen. Belangrijk uitgangspunt is dat het gebouw dient te voldoen aan het keurmerk Passief Bouwen. Uiteindelijk komt ons ontwerp als winnaar uit de bus.
Passief Bouwen is terug te brengen tot een aantal simpele principes. Ten eerste optimaal gebruik maken van de zon als verwarmingsbron en ten tweede het minimaliseren van de warmteverliezen door de buitenschil. Dat betekent dat het gebouw veel glas kent op de zuidzijde en veel minder op de overige zijden. Daarnaast zijn alle onderdelen van de buitenschil zeer goed geïsoleerd en luchtdicht uitgevoerd. Om oververhitting tegen te gaan dient de zonwering als integraal onderdeel van het ontwerp te worden meegenomen. Dat heeft geleid tot een arcade met luifel bij de zuidgevel en elektrisch aangedreven lamellen die reageren op zonlicht dat valt op de oost- en westgevel.
BDR Thermea Groep wil een uitnodigend gebouw realiseren en dat geldt niet alleen voor het exterieur maar zeker ook voor het interieur. Het gebouw is zodanig opgezet dat de functies zo optimaal mogelijk zijn gebundeld en geplaatst binnen het gebouw. Dat betekent bijvoorbeeld dat de bezoekers op de begane grond binnenkomen vanuit de parkeergarage of vanuit de arcade aan de straatgevel. Daar wordt de bezoeker welkom geheten en van daaruit begeleid naar de plek van bestemming. Op de begane grond bevinden zich verder de showroom en het educatieve gedeelte alsmede het opleidingscentrum.
Op de 1e verdieping bevinden zich het bedrijfsrestaurant en de vergaderruimten. Die vergaderruimten worden zo flexibel mogelijk opgezet, kleine en grote ruimten en ruimten die te splitsen, c.q. samen te voegen zijn. Daarnaast is er een auditorium opgenomen dat plaats biedt aan 180 personen. De vergaderfaciliteit is gelegen aan de noordoostzijde van het gebouw en zal worden gekoppeld middels luchtbruggen aan de bestaande en nieuw te bouwen kantoren. Om een “campusgevoel” te creëren zijn de gevels aan de west-, noord en oostkant gedeeltelijk voorzien van een groene gevel. Dat wil zeggen dat hier planten worden opgenomen in de gevelopbouw. Deze groene gevels compenseren de beperkte hoeveelheid groen die we kunnen realiseren op het maaiveld. De groene gevels maken in feite deel uit van de openbare ruimte rondom de gebouwen. Daarnaast zorgen de planten die in de gevel zijn opgenomen voor milieuwinst door het binden van C02, het omzetten van C02 in zuurstof en het verminderen van hittestress. De plannen voor het Customer Experience Center worden in de loop van 2020 verder uitgewerkt om in 2021 te kunnen worden opgeleverd.

Bekijk hier al onze bedrijf projecten