CPO-project 6 woningen Lierop

Grondgebonden woningen / Lierop

Locatie

Vendelier Lierop

Opdrachtgever

CPO Vendelier

Oplevering

2021

Fase

Uitvoering

Beusen Architecten | Architect voor grondgebonden woningen

Aan de Vendelier in Lierop hebben 6 jonge opdrachtgevers de kans gekregen om in een nieuwbouwbuurt binnen een CPO-project hun woning te realiseren. Dat gebeurt op een kavel waar oorspronkelijk gedacht was 2/1 kapwoningen te bouwen.
In het ontwerp is rekening gehouden met de wensen van de initiatiefnemers omtrent afmetingen van de woningen. Daarnaast is goed gekeken naar de directe omgeving. Stedenbouwkundig is het blok van 6 woningen in de lengte in 2 delen gesplitst om daardoor meer aansluiting te vinden bij de omgeving. Door de schuine lijn in de verkaveling was dat verschuiven van de rooilijn eenvoudig te realiseren. Aangezien de kavels voor de starterswoningen aan maximale afmetingen waren gebonden is een deel van de grond in de vorm van openbare ruimte aan de straatzijde teruggekomen. Dat verzacht de overgang van openbaar naar privé.
Het volume van de woning is zodanig vormgegeven dat maximale ruimte is gecreëerd op de begane grond. Dit is zichtbaar in de platte aanbouw aan de achterzijde van de woning.
In de materialisatie is gekozen voor een frisse rode baksteen en wisselende metselverbanden met als uitzondering de platte uitbouw die met een donkere baksteen wordt gemetseld. Daarnaast is het dak gedekt met gebakken pannen in een donkere kleur.

Bekijk hier al onze grondgebonden woning projecten