Lidl Eersel

Detailhandel / Eersel

Locatie

Nieuwstraat Eersel

Opdrachtgever

Lidl GmbH

Oplevering

2021

Fase

Opgeleverd

Beusen Architecten | Architect voor detailhandel

De nieuwe vestiging van de Lidl aan de Nieuwstraat in Eersel dient passend te zijn in haar dorpse omgeving. Deze omgeving wordt gekenmerkt door woonhuizen en kleinschalige winkel- en appartementengebouwen, allen voorzien van kappen.
Met name het rechter buurpand is een prachtige monumentale praktijkwoning. Op deze locatie heeft oorspronkelijk een school gestaan en in een latere fase heeft de Rabobank zich hier gevestigd. Weliswaar kent het gebouw van de Rabobank een materialisering die niet geheel dorps genoemd kan worden, maar er is wel duidelijk gezocht naar inbedding in de omgeving door kapvorm en massaopbouw.
Dat betekent dat Lidl niet met een standaard winkel op deze locatie kan worden gehuisvest.
Zonder ingrijpende wijzigingen in de opzet van de winkel is een gevelbeeld ontworpen dat past in de omgeving. De topgevels, de schijnbaar toevallige raamopeningen en de toepassing van baksteen in verschillende metselverbanden heeft geleid tot een evenwichtige invulling aan de pleinvormige ruimte.

Bekijk hier al onze detailhandel projecten